Zahradní práce

 • zakládání zahrad včetně návrhů, posouzení vhodnosti vybraných druhů rostlin
 • výsadba, údržba, sekání trávníků, živých plotů, květinových záhonů
 • výchovné, bezpečnostní, tvarovací řezy stromů
 • výstavba, rekonstrukce a údržba chodníků, obrubníků, zpevněných ploch
 • kácení stromů s následnou likvidací odpadu
 • výstavba pergol, altánů, zastřešení, kůlen, dřevníků

Údržba veřejné zeleně 

 • údržba a úprava veřejné zeleně  včetně návrhu, konzultace
 • zakládání, rekonstrukce, sečení travnatých ploch
 • výsadba zeleně s posouzením vhodnosti vybraných druhů stromů, keřů a květin
 • výchovné, tvarovací, bezpečnostní řezy stromů, kácení stromů včetně rizikového kácení      s pomocí plošiny
 • úprava, stříhání, výsadba živých plotů a keřů
 • výstavba, obnova, údržba parkových cest, chodníků, obrubníků
 • dodání mobiliáře, košů, laviček a stolů, altánů, pergol, provedení oprav, nátěrů

Zemní práce

 • zemní práce
 • terénní úpravy
 • příprava území, násypy, výkopy, překopy
 • stabilizace zemin včetně rekultivace

Oprava a výstavba oplocení

 • montáž oplocení
 • vyvěšení pletiva
 • hloubení děr, betonování, usazení sloupků
 • usazení podhrabových desek
 • demontáž starého oplocení s následnou likvidací odpadu
 • opravy, nátěry

Drobné stavební práce

 • stavební úpravy a rekonstrukce budov
 • rekonstrukce bytů
 • stavby malého rozsahu
 • stavby pro podnikání
 • drobné řemeslné práce, drobné úpravy
 • zateplování objektů
 • inženýrská činnost
 • služby stavebního dozoru

Rekonstrukce a opravy zpevněných ploch

 • rekonstrukce a opravy komunikací
 • podchodů, mostů, mostků, lávek, propustků
 • zpevněných ploch a veřejných prostranství
 • chodníků, parkovišť
 • turistických a cyklistických stezek

Autodoprava

 • dodávková autodoprava do 3,5 t

Posouzení poruch a vad, návrh řešení

 • vypracování posudku vad a poruch
 • kvality staveb a stavebních materiálů
 • poradenství