D3 Úklid, čištění vozovek

Název stavby: D3 Úklid, čištění vozovek

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci čištění příkopů byly provedeny tyto práce:

 • ruční úklid zpevněných ploch u PHS,
 • ruční úklid zpevněných ploch u hlásek SOS,
 • ruční úklid příkopů, krajnic a středního dělícího pásu,
 • likvidace odpadu.
Read more

Ruční sběr odpadků a úklid zpevněných ploch SSÚD 12

Název stavby: Ruční sběr odpadků a úklid zpevněných ploch SSÚD 12

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci čištění příkopů byly provedeny tyto práce:

 • ruční sběr směsného odpadu na trase D8 ve správě SSÚD 12,
 • ruční sběr odpadků na MÚK D8 ve správě SSÚD 12,
 • ruční sběr odpadků pod mosty D8 ve správě SSÚD 12.

 

Read more

Sečení strojně, ručně – SSÚD 12, 13, 14

Název stavby: Sečení strojně, ručně – SSÚD 12, 13, 14

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci čištění příkopů byly provedeny tyto práce:

 • ruční vysekání stařiny a trávníku kolem oplocení v rovině a na svazích,
 • ruční vysekání stařiny a trávníku na dálničním tělese v rovině a na svazích,
 • ruční vysekání trávníku u svodidlových sloupků, značek,
 • ruční vysekání trávníku u ostatních objektů dálnice.
Read more

D1 Čištění příkopů, žlabů a propustků – 2020

Název stavby: D1 Čištění příkopů, žlabů a propustků – 2020

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci čištění příkopů byly provedeny tyto práce:

 • ruční a strojní čištění příkopů a rigolů od nánosů,
 • ruční a strojní čištění dešťových nádrží a horských vpustí,
 • ruční odstranění nevhodných dřevin,
 • ruční pokosení travního a ruderálního porostu,
 • likvidace odpadu.
Read more

D1 km 115,9 – 135,55 úklid kolem PHS

Název stavby: D1 km 115,9 – 135,55 úklid kolem PHS

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci úklidu kolem PHS byly provedeny tyto práce:

 • ruční úklid zpevněných ploch,
 • odstranění prorůstající zeleně ve spárách,
 • ruční sběr směsného odpadu za PHS,
 • ruční pokosení trávy za PHS.
Read more

D1 Oprava mostu – odstranění závad z běžných mostních prohlídek

Název stavby: D1 Oprava mostů – odstranění závad z běžných mostních prohlídek

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci opravy mostů byly provedeny tyto práce:

 • ruční vyčištění odvodnění,
 • předláždění odvodňovacích žlabů,
 • přespárování odvodňovacích žlabů,
 • ruční pokosení trávy v trase odvodňovacích žlabů,
 • ruční vysekání trávy v okolí odvodňovacích žlabů,
 • likvidace odpadu.

 

Read more

Čištění otevřených příkopů na dálnice D8

Název stavby: Čištění otevřených příkopů na dálnice D8

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci čištění otevřených příkopů byly provedeny tyto práce:

 • ruční čištění příkopů od nánosů,
 • odstranění nevhodných dřevin v trase příkopů,
 • odstranění nevhodných dřevin na kuželu opěry mostu,
 • ruční pokosení trávy v trase příkopů a na kuželu opěry mostu,
 • štěpkování dřevin.
Read more

D0 – čištění prostoru pod mosty

Název stavby: D0 – čištění prostoru pod mosty

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci čištění prostoru pod mosty byly provedeny tyto práce:

 •  sekání porostů na nezpevněných svazích kuželů mostních křídel a pod mosty,
 •  vyřezání náletových dřevin,
 •  čištění prostorů pod mosty – zpevněné a nezpevněné plochy,
 •  čištění odvodňovacích žlabů,
 •  čištění chodníků a vozovek.
Read more

D11, D35 Sečení ručně – D11 km 49,0 – 90,7, D35 km 126,0 – 129,1

Název stavby: D11, D35 Sečení ručně – D11 km 49,0 – 90,7, D35 km 126,0 – 129,1

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci ručního sečení bylo provedeno:

 •  ruční sečení travních porostů na plochách od vozovky po oplocení příp. patu násypového tělesa,
 • ruční posečení stařiny kolem oplocení, vždy 1,0 m na každou stranu oplocení.
Read more

D1 Sečení ručně – dosekávání křižovatek, odpočívek, svahů

Název stavby: D1 Sečení ručně – dosekávání křižovatek, odpočívek, svahů

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci ručního sečení bylo provedeno:

 • ruční posečení travního porostu na přilehlých svazích a rovinách u D1 a silnice I/38,
 • ruční posečení travního porostu ve středním dělícím páse,
 • ruční posečení travního porostu u portálů, kolem oplocení, keřů a výsadeb, včetně křižovatek.
Read more