Údržba veřejné zeleně 

  • údržba a úprava veřejné zeleně  včetně návrhu, konzultace
  • zakládání, rekonstrukce, sečení travnatých ploch
  • výsadba zeleně s posouzením vhodnosti vybraných druhů stromů, keřů a květin
  • výchovné, tvarovací, bezpečnostní řezy stromů, kácení stromů včetně rizikového kácení      s pomocí plošiny
  • úprava, stříhání, výsadba živých plotů a keřů
  • výstavba, obnova, údržba parkových cest, chodníků, obrubníků
  • dodání mobiliáře, košů, laviček a stolů, altánů, pergol, provedení oprav, nátěrů