Oprava silničního mostu v obci Straky

Název stavby: III/27212 Straky, most ev. č. 27212-2 přes potok v obci Straky

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

V rámci havarijní opravy mostu byly provedeny tyto práce:

 • výměna pískovcových bloků na opěře mostu č. 1,
 • nové spáry zdiva na obou opěrách mostu,
 • repase ložisek včetně ochranného nátěru,
 • sanace nosných konstrukcí – reprofilace pravého krajního nosníku mostu,
 • sanace pravé i levé římsy mostu dle schváleného technologického předpisu včetně nátěru,
 • repase stávajícího zábradlí mostu – obnovení protikorozního opatření,
 • osazení zábradlí na nové kotevní patky dle TKP,
 • obnova nátěru chráničky inženýrských sítí,
 • nové zálivky vozovky podél říms,
 • nová ochranná dlažba podél opěr mostu,
 • výměna ochranné dlažby pod mostem se zvětšením průtočné plochy.

FOTOGALERIE: