Rekonstrukce a opravy zpevněných ploch

  • rekonstrukce a opravy komunikací
  • podchodů, mostů, mostků, lávek, propustků
  • zpevněných ploch a veřejných prostranství
  • chodníků, parkovišť
  • turistických a cyklistických stezek