III/10176 Březí, neodkladná oprava mostu ev. č. 10176-2

Název stavby: III/10176 Březí, neodkladná oprava mostu ev. č. 10176-2

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

V rámci opravy odvodnění mostů byly provedeny tyto práce:

  • čištění vrchní a spodní stavby mostu od nánosů, vegetace a splavenin,
  • hloubkové spárování kamenného zdiva včetně vysekání a vyčištění spár,
  • oprava zdiva z lomového kamene,
  • oprava zborceného odvodňovacího žlabu,
  • vyplnění kaverny u pilíře P2,
  • obnova PKO zábradlí včetně očištění.