D8 Sečení ručně – svahy od 1:5 do 1:2

Název stavby: D8 Sečení ručně – svahy od 1:5 do 1:2

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci ručního sečení bylo provedeno:

  •  ruční posečení travního porostu v místech výsadby,
  •  ruční posečení travního porostu v méně přístupných plochách svahů a náspů,
  •  ruční posečení travního porostu podél oplocení, mezi keři a stromy.