D3 Úklid, čištění vozovek

Název stavby: D3 Úklid, čištění vozovek

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci čištění příkopů byly provedeny tyto práce:

  • ruční úklid zpevněných ploch u PHS,
  • ruční úklid zpevněných ploch u hlásek SOS,
  • ruční úklid příkopů, krajnic a středního dělícího pásu,
  • likvidace odpadu.