D11, D35 Sečení ručně – D11 km 49,0 – 90,7, D35 km 126,0 – 129,1

Název stavby: D11, D35 Sečení ručně – D11 km 49,0 – 90,7, D35 km 126,0 – 129,1

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci ručního sečení bylo provedeno:

  •  ruční sečení travních porostů na plochách od vozovky po oplocení příp. patu násypového tělesa,
  • ruční posečení stařiny kolem oplocení, vždy 1,0 m na každou stranu oplocení.