D1 Sečení ručně – dosekávání křižovatek, odpočívek, svahů

Název stavby: D1 Sečení ručně – dosekávání křižovatek, odpočívek, svahů

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci ručního sečení bylo provedeno:

  • ruční posečení travního porostu na přilehlých svazích a rovinách u D1 a silnice I/38,
  • ruční posečení travního porostu ve středním dělícím páse,
  • ruční posečení travního porostu u portálů, kolem oplocení, keřů a výsadeb, včetně křižovatek.