D1 – Oprava skalního svahu

Název stavby: D1 – Oprava skalního svahu, km 58 – 63 P+L

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

V rámci opravy skalního svahu byly provedeny tyto práce:

 • odstranění náletů – křovin a stromů,
 • štěpkování,
 • odstranění převislých částí skalního svahu,
 • odstranění uvolněných kamenů,
 • očištění zvětralé horniny otryskáním tlakovou vodou,
 • zhutnění podloží,
 • úpravy terénu,
 • úprava paty svahu,
 • sanace skalního výřezu,
 • uchycení a opláštění svahu z geotextilie,
 • úpravy spojů a úpravy pro odvodnění,
 • odvoz a likvidace odpadu.

 

FOTODOKUMENTACE: