D1 Oprava příkopu, km 46,89

Název stavby: D1 Oprava příkopu, km 46,89

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle

V rámci opravy příkopu byly provedeny tyto práce:

  • odstranění náletů – křovin a stromů,
  • přespárování a vyčištění stávajícího žlabu,
  • nahrazení stávajícího porušeného žlabu z lomového kamene novým zpevněným korytem,
  • pro zajištění svahu nad nově osazovaným korytem osazení drátokamenných matrací,
  • vybudování nové usazovací nádrže o rozměrech 3,0 x 3,9 m a výšky 2,6-3,2 m,
  • vybudování nového koryta z lomového kamene v betonovém loži,
  • pro zpomalení vytékající vody z nového koryta byl na jeho konci vybudován zához balvanitým propustným materiálem.

 

 

FOTOGALERIE: