D1 Oprava příkopů, km 171,550 – 177,200 P

Název stavby: D1 Oprava opříkopů, km 171,550 – 177,200 P

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle

V rámci opravy příkopů byly provedeny tyto práce:

  • odstranění náletů – křovin a stromů v blízkosti příkopů,
  • odstranění nánosů na nezpevněné krajnici,
  • reprofilace nezpevněných krajnic,
  • odplevelení zpevněných příkopů a vyčištění od nánosů,
  • výměna poškozených částí žlabů včetně přídlažby a ložné vrstvy,
  • obnova nezpevněných příkopů.