D1 Oprava odvodnění mostů

Název stavby: D1 Oprava odvodnění mostů

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle

V rámci opravy odvodnění mostů byly provedeny tyto práce:

  • odstranění křovin a stromů v blízkosti příkopů,
  • čištění zpevněných a nezpevněných příkopů od nánosů a vegetace,
  • čištění vodotečí a melioračních kanálů od nánosů,
  • předláždění kamenné dlažby koryta vodoteče.