D1 Oprava mostu – odstranění závad z běžných mostních prohlídek

Název stavby: D1 Oprava mostů – odstranění závad z běžných mostních prohlídek

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci opravy mostů byly provedeny tyto práce:

  • ruční vyčištění odvodnění,
  • předláždění odvodňovacích žlabů,
  • přespárování odvodňovacích žlabů,
  • ruční pokosení trávy v trase odvodňovacích žlabů,
  • ruční vysekání trávy v okolí odvodňovacích žlabů,
  • likvidace odpadu.