D1 Čištění příkopů, žlabů a propustků – 2020

Název stavby: D1 Čištění příkopů, žlabů a propustků – 2020

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci čištění příkopů byly provedeny tyto práce:

  • ruční a strojní čištění příkopů a rigolů od nánosů,
  • ruční a strojní čištění dešťových nádrží a horských vpustí,
  • ruční odstranění nevhodných dřevin,
  • ruční pokosení travního a ruderálního porostu,
  • likvidace odpadu.