D1 Čištění příkopů a rigolů, km 296,3 – 341,5

Název stavby: D1 Čištění příkopů a rigolů, km 296,3 – 341,5

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci opravy odvodnění mostů byly provedeny tyto práce:

  •  ruční čištění příkopů od nánosů,
  •  ruční odstranění usazenin v příkopech,
  •  ruční odstranění vegetace ve žlabech,
  •  ruční posečení trávy kolem zpevněných příkopů.