D1 Čištění příkopů a rigolů, km 124,000 – 134,000

Název stavby: D1 Čištění příkopů a rigolů, km 124,000 – 134,000

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle

V rámci opravy odvodnění mostů byly provedeny tyto práce:

  • čištění propustků od nánosů,
  • čištění příkopů od nánosů strojně,
  • čištění příkopů od nánosů ručně,
  • odstranění vegetace.