D0 – čištění prostoru pod mosty

Název stavby: D0 – čištění prostoru pod mosty

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V rámci čištění prostoru pod mosty byly provedeny tyto práce:

  •  sekání porostů na nezpevněných svazích kuželů mostních křídel a pod mosty,
  •  vyřezání náletových dřevin,
  •  čištění prostorů pod mosty – zpevněné a nezpevněné plochy,
  •  čištění odvodňovacích žlabů,
  •  čištění chodníků a vozovek.